FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानिय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि,२०७९ .pdf
भिमाद नगरपालिका खर्चको मापदण्ड (तेस्रो संशोधन), २०७९ ७९/८० PDF icon खर्चको मापदण्ड राजपत्र .pdf
बाझोँ जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon बाझो जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि (1).pdf
उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७९ ७९/८० PDF icon उपभोक्ता दर्ता कार्यविधि राजपत्र .pdf
भिमाद नगरपालिकाको विद्यालय व्यवस्थान समितिको गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon विद्यालय व्यवस्थापन समिति कार्यविधि राजपत्र .pdf
व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७९ तथा बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon व्यवसाय कर र बहाल कर सम्बन्धी कार्यविधी राजपत्र.pdf
भिमाद नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि 2078 ७९/८० PDF icon संख्या ७ भिमाद नगरपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सम्वन्धी कार्यविधि.pdf