FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानिय राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
भिमाद नगरपालिकाको खर्चको मापदण्ड ( चौथो संशोधन ) , २०८० ८०/८१ PDF icon खर्चको मापदण्ड चौथो संशोधन.pdf
मेडिकल अधिकृत (अधिकृतस्तर आठौं) को पदमा स्थायी नियुक्त्ति गरिएको सम्बन्धी सुचना ८०/८१ PDF icon स्थायी नियुक्त्ति राजपत्र.pdf
सुरक्षित आप्रवास कार्यक्रम संचालन कार्यक्रम कार्यविधि २०८० र कृषि विकास अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ८०/८१ PDF icon सुरक्षित नागरिक आप्रवासन .pdf
भुल सुधारको सूचना ८०/८१ PDF icon भुल सुधार .pdf
भिमाद नगरपालिकाको भू-उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सूचना, २०८० ८०/८१ PDF icon भू-उपयोग वर्गीकरण_राजपत्र.pdf
पर्यटन विकास ऐन, २०८० कर तथा गैर कर राजश्‍व सम्बन्धी ऐन, २०८० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८० ८०/८१ PDF icon पर्यटन विकास ऐन, २०८० कर तथा गैर कर राजश्‍व सम्बन्धी ऐन, २०८० र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८०
भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० ७९/८० PDF icon भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८०.pdf
बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुका लागि पुनः एकिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन मापदण्ड, २०८० ७९/८० PDF icon मापदण्ड.pdf
सहकारी नियमावली २०७९ ७९/८० PDF icon सहकारी नियमावली २०७९.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९/८० PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९.pdf
विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि, 2079 ७९/८० PDF icon विषयगत समिति कार्यसंचालन कार्यविधि, 2079.pdf
वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० PDF icon वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि 2079.pdf
सहकारी नियमावली २०७९, सम्पति कर व्यावस्थापन कार्यविधि २०७९ , विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७९. बजेट तथा योजना तर्जुमा समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० PDF icon राजपत्र खण्ड ६ भाग ११.pdf
विपद व्यवस्थापन कोष संचालन पहिलो संशोधन कार्यविधि 2079 ७९/८० PDF icon विपद व्यवस्थापन कोष संचालन कार्यविधि पहिलो संशोधन.pdf
आन्तरिक नियन्‍त्रण प्रणाली निर्देशिका, 2079 ७८/७९ PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०७९.pdf
एम्बुलेन्स सेवा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि,२०७९ .pdf
भिमाद नगरपालिका खर्चको मापदण्ड (तेस्रो संशोधन), २०७९ ७९/८० PDF icon खर्चको मापदण्ड राजपत्र .pdf
बाझोँ जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon बाझो जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि (1).pdf
उपभोक्ता समिति दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७९ ७९/८० PDF icon उपभोक्ता दर्ता कार्यविधि राजपत्र .pdf
भिमाद नगरपालिकाको विद्यालय व्यवस्थान समितिको गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon विद्यालय व्यवस्थापन समिति कार्यविधि राजपत्र .pdf

Pages