FAQs Complain Problems

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

भिमाद नगरपालिकाको बाह्रौं नगरसभा नगर प्रमुख श्री दधिराज सुवेदिबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: