FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०८०/ ८१ को दोश्रो चौमासिक सम्मको वित्तीय प्रगति विवरण ८०/८१ Thursday, March 28, 2024 - 16:31 PDF icon आ.व.8081 को दोश्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति विवरण.pdf
आ.व. २०८०/०८१ को प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रगति विवरण ८०/८१ Friday, December 1, 2023 - 14:44 PDF icon आ.व. २०८००८१ को प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रगति विवरण.pdf
आ.व.2079/080 को दोश्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति विवरण । ७९/८० Monday, March 27, 2023 - 12:22 PDF icon आ.व.2079-080 को दोश्रो चौमासिक वित्तीय प्रगति विवरण ।.pdf
आ.व.2079/080 को प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रगति विवरण । ७९/८० Friday, December 16, 2022 - 08:20 PDF icon आ.व. 2079-80 को प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रगति.pdf
दोस्रो चौमासिक सम्मको आर्थीक विवरण, आ.व. २०७८-२०७९ ७८/७९ Tuesday, March 29, 2022 - 16:16 PDF icon दोस्रो चौमासिक सम्मको आर्थीक विवरण, आ.व. २०७८-२०७९
प्रथम चौमासिक वित्तीय प्रतिवेदन 078/79 ७८/७९ Sunday, December 5, 2021 - 10:06 PDF icon वित्तीय प्रतिवेदन.pdf
आ.व. ०७७-०७८ को दोस्रो चौमासिक सम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण ७७/७८ Monday, May 3, 2021 - 14:57 PDF icon आ.व. ०७७-०७८ को दोस्रो चौमासिक सम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण ।.PDF
आ.व. ०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक सम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण ७७/७८ Monday, May 3, 2021 - 14:53 PDF icon आ.व. ०७७-०७८ को प्रथम चौमासिक सम्मको आम्दानी र खर्चको विवरण ।