FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids of the Construction of "Ward 7 office of Bhimad Municipality"

७७/७८ 04/19/2021 - 20:30

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलवन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७७/७८ 04/01/2021 - 16:54 PDF icon सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलवन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

आ.व २०७७/७८ को नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्रि गर्ने कार्यको दोस्रो पटक प्रकाशित बोलपत्र सुचना

७७/७८ 02/10/2021 - 14:33 PDF icon Jhakas Rebid.Ghat E-bid वेवसाइट सुचना.pdf

भिमाद नगरपालिकाको नदिजन्य सामाग्री संकलन शुल्क सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने ७ दिने आशयको सुचना

७७/७८ 02/02/2021 - 10:32 PDF icon आशय .pdf

आ.व.077/078 को दहत्तर वहत्तर संकलन शुल्कको ठेक्का सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना ।

७७/७८ 12/25/2020 - 10:08 PDF icon Notice.pdf

Invitation for Bids for the Construction/Execution of projects listed.

७७/७८ 12/09/2020 - 11:27 PDF icon Invitation for Bids.pdf

नगरपालिका पहिलो तल्ला ट्रस निर्माण सम्बन्धि आशयको सुचना

७७/७८ 10/15/2020 - 13:44 PDF icon truss intent.pdf

1/NCB/WORKS/BM/077/078 नगरपालिका ट्रस निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र खोलिएको मुचुल्का

७७/७८ 10/04/2020 - 13:54 PDF icon 1NCBWORKSBM077078MUCHULKA.pdf

ठेक्का नं ३/०७७/७८ को बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आशयको सुचना

७७/७८ 10/02/2020 - 12:45

नगरपालिका ट्रस निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र सुचना

७७/७८ 09/03/2020 - 10:42

Pages