FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष Post date दस्तावेज
Invitation for Bids for Computer/Laptop/Tablet/Printer and related accessories for Bhimad Municipality ८०/८१ 04/12/2024 - 13:24 PDF icon ComputerLaptopTabletPrinter and related accessories for Bhimad Municipality_.pdf
Invitation for Bids for Extraction of riverbed material inside Bhimad Municipality ८०/८१ 04/10/2024 - 13:18 PDF icon Extraction of riverbed material inside Bhimad Municipality-.pdf
Invitation for Bids for Supply of sanitary pads for Bhimad Municipality ८०/८१ 04/07/2024 - 13:13 PDF icon Supply of sanitary pads for Bhimad Municipality_.pdf
Invitation for Bids for Siddhagufa Motormarga Istorunatti Yojana ८०/८१ 04/03/2024 - 13:07 PDF icon Siddhagufa Motormarga Istorunatti Yojana_.pdf
Invitation for Bids for Daikedada Gidyethumki road construction work ८०/८१ 04/03/2024 - 13:03 PDF icon Daikedada Gidyethumki road construction work_.pdf
Invitation for Bids for Supply of Improved Single Burner Infrared Electric Cooking Stove ८०/८१ 04/03/2024 - 11:28 PDF icon Supply of Improved Single Burner Infrared Electric cooking stove.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ८०/८१ 01/29/2024 - 14:56 PDF icon दब्ल्यांग घाट स्वीकृत .pdf
Invitation For Bids for the construction of Kyangdi Deurali Sadak Marmat ८०/८१ 01/26/2024 - 14:51 PDF icon Kyangdi Deurali Tender Notice.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ८०/८१ 01/16/2024 - 11:18 PDF icon सूचना.pdf
आ.व. 2080/081 को नदिजन्य सामाग्री ढुंगा, गिट्टि, वालुवा, माटो, दहत्तरबहत्तर संकलन, उत्खनन् गरी विक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्‍वान सम्बन्धी सूचना ८०/८१ 01/09/2024 - 10:39 PDF icon घाट सूचना .PDF
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ८०/८१ 01/07/2024 - 14:12 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ८०/८१ 12/20/2023 - 15:32 PDF icon Bolpatra Swikrit.pdf
Invitation for Bids for Construction ८०/८१ 11/30/2023 - 11:24 PDF icon DeuraliMarga_Invitation.pdf
आ.व. 2080/081 को नदिजन्य सामाग्री ढुंगा, गिट्टि, वालुवा, माटो, दहत्तरबहत्तर संकलन, उत्खनन् गरी विक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्‍वान सम्बन्धी सूचना ८०/८१ 11/29/2023 - 10:02 PDF icon 080।081 घाटसम्बन्धि सुचना.pdf
Invitation for Bids for Construction of Kihun Marga Kalopatre Yojana ८०/८१ 10/31/2023 - 10:39 PDF icon bid_1.pdf
Invitation for Bids for construction of Rishing Patan Ladan Aamdada Motormarga ८०/८१ 10/31/2023 - 10:37 PDF icon bid_2.pdf
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ८०/८१ 10/03/2023 - 16:46 PDF icon आ स य __.pdf
Invitation for Sealed Quotation ८०/८१ 09/12/2023 - 11:24 PDF icon Invitation for Sealed Quotation.pdf
बोलपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धमा ८०/८१ 09/12/2023 - 11:04 PDF icon बोलपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धमा.pdf
आन्तरिक आय ठेक्का 2080/81 को वोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना । ८०/८१ 08/15/2023 - 11:39 PDF icon 11.pdf

Pages