सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगरपालिका पहिलो तल्ला ट्रस निर्माण सम्बन्धि आशयको सुचना

७७/७८ 10/15/2020 - 13:44 PDF icon truss intent.pdf

1/NCB/WORKS/BM/077/078 नगरपालिका ट्रस निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र खोलिएको मुचुल्का

७७/७८ 10/04/2020 - 13:54 PDF icon 1NCBWORKSBM077078MUCHULKA.pdf

ठेक्का नं ३/०७७/७८ को बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आशयको सुचना

७७/७८ 10/02/2020 - 12:45

नगरपालिका ट्रस निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र सुचना

७७/७८ 09/03/2020 - 10:42

भिमाद नगरपालिकाको निकासी शुल्क दस्तुर संकलन सम्बन्धि वोलपत्र।

७७/७८ 09/01/2020 - 11:45 PDF icon निकासी सूचना pdf.pdf

ह्यूम पाईप खरिद सम्बन्धी 15 दिने सूचना ।

७७/७८ 08/11/2020 - 10:24

वडा नं. ३ र ४ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।।।

७६/७७ 06/14/2020 - 15:54 PDF icon आशयपत्र.pdf

14/NCB/WORKS/BM/076/77 WARD NO.4 MUCHULKA

७६/७७ 06/04/2020 - 16:52 PDF icon ४ नं. वडा कार्यालयको बोलपत्र/मुचुल्का

13/NCB/WORKS/BM/067/77 WARD OFFICE 3 MUCHULKA

७६/७७ 06/04/2020 - 16:48 PDF icon ३ नं. वडा कार्यालयको बोलपत्र/मुचुल्का

किहूँ मोटर मार्ग स्तरोन्‍नती मुचुल्का

७६/७७ 02/23/2020 - 15:53 PDF icon Kihun marga signed muchulka.pdf

Pages