FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष Post date दस्तावेज
आ.व. २०८०/०८१ को आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना। ७९/८० 06/23/2023 - 12:33 PDF icon २०८०-८१ को आन्तरिक आयको ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आव्ह्यानको सूचना।.PDF
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७९/८० 06/15/2023 - 11:58 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना.PDF
Invitation for Bids for the construction of vegetable collection center with cold store for Bhimad Municipality ७९/८० 05/10/2023 - 11:55 PDF icon krishi bid.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७९/८० 04/20/2023 - 12:35
आ.व. २०७९/०८० को नदिजन्य सामाग्री ढुंगा, गिट्टि, वालुवा, माटो, दहत्तरबहत्तर संकलन,उत्खनन् गरी बिक्रि गर्ने कार्यको लागी बोलपत्र आह्‍वान सम्बन्धी सूचना (Electronic Bid Only) ७९/८० 01/26/2023 - 13:51 PDF icon दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना.PDF
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७९/८० 01/26/2023 - 13:47 PDF icon आशयको सूचना.PDF
बोलपत्र आह्‍‍‍वान सम्‍बन्‍धि सूचना ७९/८० 12/19/2022 - 13:09 PDF icon final.pdf
बोलपत्र स्‍वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७९/८० 12/09/2022 - 14:06 PDF icon final-merged.pdf
विद्‍युतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्‍याद थप सम्‍बन्‍धी सूचना ७९/८० 11/22/2022 - 12:34 PDF icon scan20.PDF
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना। ७९/८० 11/16/2022 - 11:14 PDF icon aashaya-mun.PDF, PDF icon aashaya.pdf
Invitation for Bids for the construction of Bhimad Bhagar Simle sadak kalopatre Yojana ७९/८० 11/08/2022 - 11:21 PDF icon 001.pdf
Invitation for Bids for the construction of shrijansil hileypani jilang ek ghar ek dhara khanepani yojana ७९/८० 11/03/2022 - 23:10 PDF icon bolpatra-2.pdf
Invitation for Bids for the construction of Kihun Marga Kalopatre Yojana ७९/८० 11/03/2022 - 23:02 PDF icon bolpatra.pdf
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि सूचना ७८/७९ 03/30/2022 - 10:02
जनज्योति मावि भवन निर्माणको इविडीङ मार्फत ठेक्का आव्हान गरिएको सूचना । ७८/७९ 03/28/2022 - 16:32 PDF icon जनज्योति सूचना.pdf
ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा तथा उत्खनन सामाग्री लिलाम विक्रि सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको १५ दिने सूचना । ७८/७९ 12/19/2021 - 11:51 PDF icon ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा तथा उत्खनन सामाग्री लिलाम विक्रि सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको १५ दिने सूचना ।
Invitation for Bids for the Construction of Gumi Khola Culvert ७८/७९ 09/16/2021 - 12:14 PDF icon Invitation for Bids for the Construction of Gumi Khola Culvert.pdf
Invitation for Bids for the Construction of Kyangdi Deurali Motor Marga ७८/७९ 09/16/2021 - 12:13 PDF icon Invitation for Bids for the Construction of Kyangdi Deurali Motor Marga.pdf
मैदिखोला स्ल्याब कल्भर्ट निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सुचना ७८/७९ 08/31/2021 - 10:31 PDF icon suchana word file.pdf
आ.व. 2078/079 को नदिजन्य सामाग्री ढुंगा, गिट्टि, वालुवा, माटो, दहत्तरबहत्तर संकलन, उत्खनन् गरी विक्री गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्‍वान सम्बन्धी सूचना (Electronic Bid only) ७८/७९ 08/27/2021 - 13:38 PDF icon 07879 घाटसम्बन्धि सुचना.pdf

Pages