FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नगर कार्यपालिकाको मिति 2080/10/23, 11/10 र 11/23 गतेको वैठकको निर्णयको संक्षिप्त व्यहोरा सार्वजनिक गरिएको ।

८०/८१ 03/21/2024 - 10:27 PDF icon 20240321_102253.pdf

नगर कार्यपालिकाको मिति 2080/08/21, 09/05, 09/23 र 09/29 गतेको वैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको ।

८०/८१ 01/29/2024 - 11:00 PDF icon 20240129_105556.pdf

नगर कार्यपालिकाको मिति 2080/0/7/22 र 2080/08/10 को वैठकका निर्णयहरुको संक्षिप्त व्यहोरा ।

८०/८१ 12/10/2023 - 15:59 PDF icon ilovepdf_merged (6).pdf

नगर कार्यपालिकाको वैठकका निर्णयहरु (मिति 2080/04/19 देखि 2080/06/25 गते) सार्वजनिक गरिएको ।

८०/८१ 10/31/2023 - 15:11 PDF icon IMG_20231031_0001.pdf

वैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको

८०/८१ 08/03/2023 - 15:05 PDF icon वैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक.pdf

नगरकार्यपालिकाको मिति 2080-02-19 गतेको वैठकको संक्षिप्त व्यहोरा सहितको निर्णय सार्वजनिक गरिएको ।

७९/८० 06/06/2023 - 16:27 PDF icon 2080-02-19.pdf

नगरकार्यपालिकाको मिति 2079/10/23 गते देखि मिति 2080/02/05 सम्म भएको वैठकको निर्णय सार्वजनिक गरिएको ।

७९/८० 05/22/2023 - 15:51 PDF icon 2079-10-23-2080-02-05 सम्म.pdf

नगरकार्यपालिकाको आ.व.2079/080 को हालसम्मको निर्णयहरु सार्वजनिक ।

७९/८० 01/26/2023 - 13:50 PDF icon CCF01262023_0001.pdf