FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष 2079/080 को वार्षिक प्रगति समीक्षाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको । ८०/८१ Friday, November 10, 2023 - 15:29 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2079-080.pdf
आर्थिक वर्ष 2079/080 को वार्षिक वित्तीय विवरण ८०/८१ Monday, August 14, 2023 - 12:10 PDF icon आर्थिक वर्ष 2079080 को वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन.pdf
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक समिक्षाको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक ७९/८० Wednesday, November 16, 2022 - 19:12 PDF icon barshik pragati pratibedan 2078-079.pdf
आर्थिक वर्ष 2078/079 को वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन ७९/८० Tuesday, August 16, 2022 - 12:47 PDF icon Bittiya bibaran.pdf
वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७८ ७७/७८ Friday, February 18, 2022 - 12:25 PDF icon वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन २०७८
वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन 2077/078 ७७/७८ Wednesday, September 8, 2021 - 16:22 PDF icon वित्तीय प्रतिवेदन.pdf