FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भिमाद नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७५ ७४/७५ 05/20/2018 - 12:16 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५.pdf
भिमाद नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यवीधि, २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:56 PDF icon भिमाद नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि, २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यवीधि २०७४ ७४/७५ 06/14/2018 - 14:02 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारस‌ंहिता, २०७४ ७४/७५ 09/11/2018 - 12:58 PDF icon भिमाद नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाको करारमा कर्मचारी (व्यवस्थापन गर्ने) सम्बन्धी कार्यवीधि २०७४ ७४/७५ 06/14/2018 - 14:06 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 13:42 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf
भिमाद नगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/14/2018 - 15:06 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यवीधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७४/७५ 09/11/2018 - 14:01 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५.pdf
भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/14/2018 - 15:16 PDF icon आर्थिक एन २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०७५ ७४/७५ 12/04/2018 - 13:17 PDF icon भिमाद नगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यविधी सम्बन्धी ऐन, २०७५ (1).pdf

Pages