FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा प्रथम त्रैमासिक २०८०/८१ ८०/८१ Monday, October 16, 2023 - 18:19
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सुची.xlsx ७९/८० Tuesday, July 11, 2023 - 11:51
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को चौथो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता भरपाई सूची। ७९/८० Monday, June 26, 2023 - 13:48
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को दोश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सुची । ७९/८० Monday, March 27, 2023 - 13:11
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को तेश्रो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सुची । ७९/८० Friday, January 27, 2023 - 14:58
आर्थिक वर्ष २०७९-८० को पहिलो त्रैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सुची । ७९/८० Thursday, January 26, 2023 - 15:24
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुमानित वजेट प्रतिवेदन। ७७/७८ Friday, July 2, 2021 - 12:05 PDF icon आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुमानित वजेट प्रतिवेदन।.PDF
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को तेश्रो चाौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सुची । ७७/७८ Sunday, April 11, 2021 - 13:21
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को दोस्रो चाौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सुची । ७७/७८ Wednesday, October 14, 2020 - 11:01
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को पहिलो चाौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सुची । ७७/७८ Sunday, July 5, 2020 - 14:05