FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष Post date दस्तावेज
आ.व. २०७८/०७९ को नदिजन्य सामाग्री ढुंगा, गिट्टि, वालुवा, माटो, दहत्तरबहत्तर र काठ दाउरा एब कबाडीजन्य बस्तुको निकासि शुल्क दस्तुर संकलन गर्ने कार्यको लागी बोलपत्र आह्‍वान सम्बन्धी सूचना (Electronic Bid Only) ७८/७९ 07/23/2021 - 10:44 PDF icon सुचना.pdf
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना : Construction of 15 bed hospital at Bhimad Municipality ७७/७८ 06/18/2021 - 10:13 PDF icon आशयपत्रको Construction of 15 bed hospital.pdf
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना : Supply and Delivery of Agricultural Equipments ७७/७८ 06/18/2021 - 10:12 PDF icon आशयपत्र a.pdf
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको सूचना । ७७/७८ 06/01/2021 - 11:08
कृषि सामाग्री खरिद सम्बन्धी वोलपत्र आव्हान ७७/७८ 05/16/2021 - 16:39 PDF icon CCF05162021_0005.pdf
Invitation for Bids of the Construction of "Ward 7 office of Bhimad Municipality" ७७/७८ 04/19/2021 - 20:30
सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलवन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना । ७७/७८ 04/01/2021 - 16:54 PDF icon सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धी सिलवन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना
आ.व २०७७/७८ को नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी विक्रि गर्ने कार्यको दोस्रो पटक प्रकाशित बोलपत्र सुचना ७७/७८ 02/10/2021 - 14:33 PDF icon Jhakas Rebid.Ghat E-bid वेवसाइट सुचना.pdf
भिमाद नगरपालिकाको नदिजन्य सामाग्री संकलन शुल्क सम्बन्धि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने ७ दिने आशयको सुचना ७७/७८ 02/02/2021 - 10:32 PDF icon आशय .pdf
आ.व.077/078 को दहत्तर वहत्तर संकलन शुल्कको ठेक्का सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना । ७७/७८ 12/25/2020 - 10:08 PDF icon Notice.pdf
Invitation for Bids for the Construction/Execution of projects listed. ७७/७८ 12/09/2020 - 11:27 PDF icon Invitation for Bids.pdf
नगरपालिका पहिलो तल्ला ट्रस निर्माण सम्बन्धि आशयको सुचना ७७/७८ 10/15/2020 - 13:44 PDF icon truss intent.pdf
1/NCB/WORKS/BM/077/078 नगरपालिका ट्रस निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र खोलिएको मुचुल्का ७७/७८ 10/04/2020 - 13:54 PDF icon 1NCBWORKSBM077078MUCHULKA.pdf
ठेक्का नं ३/०७७/७८ को बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आशयको सुचना ७७/७८ 10/02/2020 - 12:45
नगरपालिका ट्रस निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र सुचना ७७/७८ 09/03/2020 - 10:42
भिमाद नगरपालिकाको निकासी शुल्क दस्तुर संकलन सम्बन्धि वोलपत्र। ७७/७८ 09/01/2020 - 11:45 PDF icon निकासी सूचना pdf.pdf
ह्यूम पाईप खरिद सम्बन्धी 15 दिने सूचना । ७७/७८ 08/11/2020 - 10:24
वडा नं. ३ र ४ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।।। ७६/७७ 06/14/2020 - 15:54 PDF icon आशयपत्र.pdf
14/NCB/WORKS/BM/076/77 WARD NO.4 MUCHULKA ७६/७७ 06/04/2020 - 16:52 PDF icon ४ नं. वडा कार्यालयको बोलपत्र/मुचुल्का
13/NCB/WORKS/BM/067/77 WARD OFFICE 3 MUCHULKA ७६/७७ 06/04/2020 - 16:48 PDF icon ३ नं. वडा कार्यालयको बोलपत्र/मुचुल्का

Pages