FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष Post date दस्तावेज
1/NCB/WORKS/BM/077/078 नगरपालिका ट्रस निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र खोलिएको मुचुल्का ७७/७८ 10/04/2020 - 13:54 PDF icon 1NCBWORKSBM077078MUCHULKA.pdf
ठेक्का नं ३/०७७/७८ को बोलपत्र स्वीकृतीका लागि आशयको सुचना ७७/७८ 10/02/2020 - 12:45
नगरपालिका ट्रस निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र सुचना ७७/७८ 09/03/2020 - 10:42
भिमाद नगरपालिकाको निकासी शुल्क दस्तुर संकलन सम्बन्धि वोलपत्र। ७७/७८ 09/01/2020 - 11:45 PDF icon निकासी सूचना pdf.pdf
ह्यूम पाईप खरिद सम्बन्धी 15 दिने सूचना । ७७/७८ 08/11/2020 - 10:24
वडा नं. ३ र ४ को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना ।।। ७६/७७ 06/14/2020 - 15:54 PDF icon आशयपत्र.pdf
14/NCB/WORKS/BM/076/77 WARD NO.4 MUCHULKA ७६/७७ 06/04/2020 - 16:52 PDF icon ४ नं. वडा कार्यालयको बोलपत्र/मुचुल्का
13/NCB/WORKS/BM/067/77 WARD OFFICE 3 MUCHULKA ७६/७७ 06/04/2020 - 16:48 PDF icon ३ नं. वडा कार्यालयको बोलपत्र/मुचुल्का
किहूँ मोटर मार्ग स्तरोन्‍नती मुचुल्का ७६/७७ 02/23/2020 - 15:53 PDF icon Kihun marga signed muchulka.pdf
भिसि नेत्र बहादुर मोटर मार्ग वोलपत्र मुचुल्का ७६/७७ 02/23/2020 - 15:48 PDF icon VC marga signed muchulka.pdf
बोलपत्र आव्हान भि.सि नेत्र बहादुर मोटर मार्ग र किहुँ मोटर मार्ग ७६/७७ 01/22/2020 - 10:15
भिमाद नगरपालिका क्षेत्रभित्रको नदिजन्य सामाग्री ढुङ्गा, गिट्टी, माटो, वालुवा, दहत्तर-वहत्तर संकलन सम्बन्धि सिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वान को सूचना ७६/७७ 09/15/2019 - 11:27 PDF icon सिलवन्दी दरभाउपत्र.pdf
क्याटलग र ब्रोसर सपिङ विधिबाट भिडियो एक्स-रे मेसिन खरिदका लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना ७५/७६ 06/24/2019 - 18:30 PDF icon USG Machine purchase.pdf, PDF icon USG details specification.PDF
Invitation for sealed quotation for supply/delivery of NP3 RCC Hume pipe ७५/७६ 03/28/2019 - 13:10
Invitation for Bid for Construction of Gyanjyoti marga ७५/७६ 03/07/2019 - 16:25 PDF icon Invitation for Bid for construction of Gyanjyoti marga
Invitation for Bid for Jaupani lift drinking water supply and sanitation project ७५/७६ 02/25/2019 - 11:53 PDF icon approved notice Jaupani DWSSP.pdf
Invitation for Bid for construction of Meeting hall ७५/७६ 02/25/2019 - 11:51 PDF icon approved notice Hall.pdf
Invitation for Bid for Jaupani lift drinking water supply and sanitation project ७५/७६ 02/25/2019 - 11:45 PDF icon approved notice Jaupani DWSSP.pdf
Invitation for Bid for construction of Meeting hall ७५/७६ 02/25/2019 - 11:40 PDF icon approved notice Hall.pdf
क्याटलग र ब्रोसर सपिङ विधिबाट सवारी साधन खरिदका लागी सुचीकृत हुने सम्बन्धी सुचना ७५/७६ 11/26/2018 - 14:15

Pages