सूचना तथा समाचार

नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण सम्बन्धी सुचना

मिति २०७५।०७।१६ र १७ गते २ दिन भिमाद नगरपालिका वडा न‌ं २ को टेक्रे भञ्जयाङ्गमा नागरिकता वितरण टोली आउने हुँदा हाल सम्म नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेका, १६ वर्ष उमेर नाघेका नागरिकहरुलाई नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्बन्धीत सवैकाे जानकारीका लागी यो सुचना जारी गरिएको

Pages