सूचना तथा समाचार

भिमाद नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा सम्बन्धी सुचना

भिमाद नगरपालिका नगर प्रमुखज्युवाट मिति २०७५।०३।१० गते विहानको ११ बजे नगरपालिकाको सभा कक्षमा  भिमाद नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा अाव्हान भएकाले सम्पुर्ण सदस्यहरुलाई उपस्थितिको लागी अनुरोध छ ।

एकीकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे सम्पत्ति धनीहरुलाई जारी गरिएको सुचना

              एकिकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे सम्पत्ति धनीहरूलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
                   (सूचना प्रकाशित मितिः २०७४/१०/२९)

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

भिमाद नगरपालिका अन्तरगत २ अनमी र २ कार्यालय सहयोगीको अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

वडा कार्यालय सरेको सुचना

मिति २०७४/१०/०८ गते देखि भिमाद नगरपालिका वडा नं ६ ठाडो लाईन न्युरोडबाट ६ नं वडा कार्यालय संचालन भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

Pages