FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

एकीकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे सम्पत्ति धनीहरुलाई जारी गरिएको सुचना

              एकिकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे सम्पत्ति धनीहरूलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
                   (सूचना प्रकाशित मितिः २०७४/१०/२९)

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

भिमाद नगरपालिका अन्तरगत २ अनमी र २ कार्यालय सहयोगीको अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

वडा कार्यालय सरेको सुचना

मिति २०७४/१०/०८ गते देखि भिमाद नगरपालिका वडा नं ६ ठाडो लाईन न्युरोडबाट ६ नं वडा कार्यालय संचालन भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

भिमाद नगरपालिका को वेबसाइट संचालन गरिएको |

आज मिति २०७४ / ७/ १५ बाट भिमाद नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइट आधिकारिक रुपमा संचालनमा ल्याएको  व्यहोरा  सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं |  यसले नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाह तथा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरु पारदर्शि गराउनमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा नगरपालिकाले लिएको छ । यस नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटला

Pages