FAQs Complain Problems

समाचार

भिमाद नगरपालिकाको स‌ंक्षिप्त परिचय

भिमाद नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा ३ वमोजिम गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगले मिति २०७३/०९/२२ मा पेश गरेको प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको मिति २०७३/१०/२२ को निर्णय अनुसार माननीय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मिति २०७३/११/२० मा पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारको मिति २०७३/११/२२ को निर्णय अनुसार नाम, वडा संख्या र सीमाना कायम गरिएको र मिति २०७३/११/२७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि विधिवत रुपमा भिमाद नगरपालिकाको स्थापना भएको हो ।

भिमाद नगरपालिकाको नामाङ्‍कनका सम्बन्धमा प्राचीन महाभारत किंवदन्ती अनुसार पाण्डवका ५ भाई छोरा मध्ये भिमसेनले आफ्नो समयमा सेती नदीमा बाँधेको बाँधलाई भिमबाँध भनिन्थ्यो । इतिहासको विकासक्रम र परिवर्तनसँगै भिमबाँध शब्दको अपभ्रंश भई भिमाद भन्न थालियो । भिमाद शब्द जनजिब्रोमा लोकप्रिय भएकोले यस स्थानको नाम भिमाद रहन गएको भन्ने भनाई छ । साविक भिमाद गाउँ विकास समिति समेत गाभिएर यो नगरपालिका स्थापना भएकोले सोही गा.वि.स. को नामलाई कायम राख्दै यस ऐतिहासिक स्थलको महिमा झल्काउने गरी भिमाद नगरपालिका नामाकरण गरिएको हो ।

भौगोलिक अवस्थिति

यस नगरपालिकाको क्षेत्रफल १२९ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । यो नगरपालिका २७५४'९" उत्तरी अक्षाँश देखि २८०१'२५" उत्तरी अक्षाँशसम्म र ८३५८'२.३७" पूर्वी देशान्तर देखी ८४०९'४९" पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ । समुन्द्र सतहदेखि न्यूनतम ३४१ मिटर (टुटुवा) देखि अधिकतम १३४७.०३ मिटर (कोटबाराही) सम्मको उचाईमा अवस्थित छ । यस नगरपालिकाको सिधा मापन दूरी सरदर पूर्व पश्‍चिम लम्बाई १९.४७ कि.मि. र उत्तरदक्षिण चौडाई ११.९६ कि.मि. रहेको छ 

वडागत विवरण

वडा नं.

क्षेत्रफल    (वर्ग

कि.मी.)

जनसंख्या

वडा कार्यालय रहेको स्थान

वडा अध्यक्षको    सम्पर्क नं.

२०६८ जनगणना अनुसार

नगर प्रोफाईल २०७७ अनुसार

१९.२६

४७३८

४०७२

काउले

९८५६०७२५०१

१८.७

५००८

५०३१

टेक्रे

९८५६०७२५०२

१५.४१

१९६६

१८८४

खेक्रेटार

९८५६०७२५०३

२३.३८

२८९१

२१६१

तुरतुरे

९८५६०७२५०४

१७.८२

३७०३

४३९८

साउने

९८५६०७२५०५

३.२७

५१९१

६०३१

भिमाद

९८५६०७२५०६

८.०१

२४४०

२९१५

सुवेदी चोक

९८५६०७२५०७

१०.५२

२६३८

२९९४

अरौदी

९८५६०७२५०८

१२.९२

२७८७

३५५०

रिट्ठा भञ्‍ज्याङ्ग

९८५६०७२५०९

जम्मा

१२९.२९

३१३६२

३३०३६

 

 

सूचना तथा समाचार

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भिमाद नगरकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१। व्यवसाय गर्नेको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि २। दुइ प्रति पासपोट साइज फोटो ३। व्यवसाय गर्ने स्थानको लालपुर्जाको प्रतिलिपि ४। भाडाको जग्गा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि ५। दुइ वा वहुपक्षीय भए करार सम्झौताको प्रतिलिपि ६। प्रा लि भए प्रबन्ध पत्रको प्रतिलिपि ७। अन्य सम्बन्धित पुर्जाको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- ५ मिनेेट
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट ताेक अादेश लागेको पत्र तथा सही छाप भएका पत्रहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१। बाबु अामाको नागरिकताको प्रमाण पत्रको