FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका कार्यालय

Read More

सिद्ध गुफा

Read More

अग्लो ढुंगा,भिमाद-९,मोहोरिया

Read More

सूचना तथा समाचार

जन प्रतिनिधि

श्री दधिराज सुवेदी
नगर प्रमुख
९८५६००४००१
mayor@bhimadmun.gov.np
श्री शारदा खनाल
नगर उप प्रमुख
९८५६००४००२
deputymayor@bhimadmun.gov.np
नगर प्रवक्ता एवं वडा अध्यक्ष वडा नं. ३
९८५६०७२५०३
ward3.bhimadmun@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9856002777
cao@bhimadmun.gov.np
टेकावती ढकाल
सूचना अधिकारी
9846476498
suchanaadhikari@bhimadmun.gov.np

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- ३० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- भिमाद नगरकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१। व्यवसाय गर्नेको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि २। दुइ प्रति पासपोट साइज फोटो ३। व्यवसाय गर्ने स्थानको लालपुर्जाको प्रतिलिपि ४। भाडाको जग्गा भए सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि ५। दुइ वा वहुपक्षीय भए करार सम्झौताको प्रतिलिपि ६। प्रा लि भए प्रबन्ध पत्रको प्रतिलिपि ७। अन्य सम्बन्धित पुर्जाको प्रतिलिपि

सेवा प्रकारः- दर्ता तथा चलानी
सेवा समयः- ५ मिनेेट
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट ताेक अादेश लागेको पत्र तथा सही छाप भएका पत्रहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- १० मिनेट
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिन भित्र निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१। बाबु अामाको नागरिकताको प्रमाण पत्रको