FAQs Complain Problems

समाचार

ग्यालरी || Gallery

भिमाद नगरपालिकामा बिरामिहरु ओसार - पोसार गरी स्वास्थ्य सेवामा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच पुर्याई प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाहका लागि भिमाद नगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत प्रथामिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भिमाद-६ बाट ग १ झ ५८० (सम्पर्क नंः ९८१५१९३१३१ / 9815193131) नम्बरको एम्बुलेन्स र भिमाद-९ रिठ्ठा भन्ज्याङ्ग बाट ग १ झ ५८१ (सम्पर्क नंः 9748219100, 9827186771) नम्बरको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने निर्णयका साथ चाबि हस्तानतरण कार्यक्रमका केहि झलकहरु।

मिति: 08/05/2021 - 16:08
, , , , , , , , , ,
मिति: 02/23/2021 - 13:52
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pages