FAQs Complain Problems

समाचार

भिमाद नगरपालिका, तनहुँको बाह्रौं नगर सभामा नगर प्रमुख श्री दधिराज सुवेदीज्यूवाट असार ९ गते वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भै असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम छलफल सहित स्वीकृत गरी असार १० गते नगर उप प्रमुख श्री शारदा खनालज्यूवाट भिमाद नगरपालिकाको .....