FAQs Complain Problems

समाचार

मिति २०७९ जेष्ठ १८ र १९ गते सहकारी संस्थाहरुका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPMIS Software) संचालन सम्बन्धमा सम्पन्न तालिम कार्यक्रम ।