FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 11:08 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५
भिमाद नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/14/2018 - 15:16 PDF icon आर्थिक एन २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिका विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 06/14/2018 - 15:06 PDF icon विनियोजन ऐन २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिकाको करारमा कर्मचारी (व्यवस्थापन गर्ने) सम्बन्धी कार्यवीधि २०७४ ७४/७५ 06/14/2018 - 14:06 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यवीधि २०७४ ७४/७५ 06/14/2018 - 14:02 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
भिमाद नगरपालिका शिक्षा नियमावली २०७५ ७४/७५ 05/20/2018 - 12:16 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७५.pdf

Pages