FAQs Complain Problems

समाचार

७४/७५

वडा कार्यालय सरेको सुचना

मिति २०७४/१०/०८ गते देखि भिमाद नगरपालिका वडा नं ६ ठाडो लाईन न्युरोडबाट ६ नं वडा कार्यालय संचालन भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

Pages