FAQs Complain Problems

समाचार

स्वास्थ्य सेवा विधेयक, 2079 मा राय सुझाव उपलव्ध गराउने सम्वन्धमा ।

भिमाद नगरपालिकाको आगामी नगरसभाबाट स्वास्थ्य सेवा विधेयक स्वीकृतिका लागि प्रस्तावित विधेयकमा सरोकारवालाहरुले यस नगरपालिकाको इमेल ठेगानामा 2079 माघ २४ गते भित्र राय सुझाव पेश गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: