FAQs Complain Problems

समाचार

स्थानीय तह निर्वाचनको लागि आवश्यक यस नगर क्षेत्र भित्रका सरकारी/गैरसरकारी संघ संस्थाका भवनहरु प्रयोग गर्नुपर्ने सम्वन्धी सूचना ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: