FAQs Complain Problems

बित्तीय साक्षरता, मनोसामाजिक परासर्शकर्ता र रिटर्नी स्वंय सेवक आंशिक पदहरुको अन्तिम नतिजा।

सुरक्षीत आप्रवासन केन्द्र (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत बित्तीय साक्षरता, मनोसामाजिक परासर्शकर्ता र रिटर्नी स्वंय सेवक आंशिक पदहरुको नतिजा ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: