FAQs Complain Problems

समाचार

दर्ता तथा चलानी

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
५ मिनेेट
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित कार्यालय
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट ताेक अादेश लागेको पत्र तथा सही छाप भएका पत्रहरु