FAQs Complain Problems

समाचार

कोभिड-१९ विरुद्धको दोस्रो मात्रा (जुन सुकै) खोप लिई बसेका र खोप लिएको ६ महिना अवधि पुरा भएका सबै नागरिकहरुलाई बुस्टर डोज खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना ।

कोभिड-१९ विरुद्धको दोस्रो मात्रा (जुन सुकै) खोप लिई बसेका र खोप लिएको ६ महिना अवधि पुरा भएका सबै नागरिकहरुलाई बुस्टर डोज खोप कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: