FAQs Complain Problems

आगामि आर्थिक वर्षमा रोजगारिमा संलग्न हुनको लागि फागुन मसान्त सम्म निवेदन फाराम भरि सम्बन्धित वडा कर्यालयमा पेश गर्नुहुन ।

आगामि आर्थिक वर्षमा रोजगारिमा संलग्न हुनको लागि फागुन मसान्त सम्म निवेदन फाराम भरि सम्बन्धित वडा कर्यालयमा पेश गर्नुहुन ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: