FAQs Complain Problems

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेश, पोखरा द्वारा पोखरामा संचालन गरिने तालिमको म्याद २०७७-१२-१८ सम्म थप गरिएको संबन्धी सुचना ।

व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र गण्डकी प्रदेश, पोखरा द्वारा पोखरामा संचालन गरिने तालिमको म्याद २०७७-१२-१८ सम्म थप गरिएको संबन्धी सुचना ।

आर्थिक वर्ष: