FAQs Complain Problems

समाचार

बालअधिकार व्यवस्थित गर्ने विधेयक, 2079 को मस्यौदा

भिमाद नगरपालिकाको आगामी नगरसभमा पेश गर्नको लागि तयार गरिएको बालअधिकार व्यवस्थित गर्ने विधेयक, 2079 मा राय सुझाव पेश गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: