सूचना तथा समाचार

भिमाद नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा सम्बन्धी सुचना

भिमाद नगरपालिका नगर प्रमुखज्युवाट मिति २०७५।०३।१० गते विहानको ११ बजे नगरपालिकाको सभा कक्षमा  भिमाद नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा अाव्हान भएकाले सम्पुर्ण सदस्यहरुलाई उपस्थितिको लागी अनुरोध छ ।

Pages