सूचना तथा समाचार

एकीकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे सम्पत्ति धनीहरुलाई जारी गरिएको सुचना

              एकिकृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे सम्पत्ति धनीहरूलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
                   (सूचना प्रकाशित मितिः २०७४/१०/२९)

कर्मचारी अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

भिमाद नगरपालिका अन्तरगत २ अनमी र २ कार्यालय सहयोगीको अावश्यकता सम्बन्धी सूचना

वडा कार्यालय सरेको सुचना

मिति २०७४/१०/०८ गते देखि भिमाद नगरपालिका वडा नं ६ ठाडो लाईन न्युरोडबाट ६ नं वडा कार्यालय संचालन भएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।

भिमाद नगरपालिका को वेबसाइट संचालन गरिएको |

आज मिति २०७४ / ७/ १५ बाट भिमाद नगरपालिकाले आफ्नो वेबसाइट आधिकारिक रुपमा संचालनमा ल्याएको  व्यहोरा  सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छौं |  यसले नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाह तथा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरु पारदर्शि गराउनमा मद्दत पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा नगरपालिकाले लिएको छ । यस नगरपालिकाको आधिकारिक वेवसाईटला

Pages