नगर खेल मैदानमा सार्वजनिक शैाचालय निर्माणकाे लागि शिलबन्दी दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना