डबल क्याव पिक र भेहिकल जिप खरिद गर्न शिलबन्दी बोलपत्र अाह्वान सम्बन्धी सुचना